آزمون پیرسون مار

آزمون پیرسون مار ، برای تعیین کهن الگوی شما

آزمون کهن الگو

کهن‌ الگو ها ساختارهای روان‌شناختی هستند که در سمبل‌ها، تصاویر و الگوهای عمومی منعکس می‌شوند، همیشه و در همه فرهنگ‌ها. آن‌ها را در نمودهای تکرارشونده‌شان در هنر، ادبیات، اساطیر و رؤیاها می‌بینیم. هرگاه بخشی از ما چیزی را می‌خواهد و بخشی دیگر چیزی دیگر را می‌خواهد می‌توانیم، آن‌ها را مستقیماً تجربه کنیم و به آن بخش‌ها عنوان‌ کهن‌الگویی بدهیم. به‌صورت عمومی کهن الگو ها برای بیان خواسته و انگیزه‌های عمومی بشر فارغ از قید مکانی و زمانی به کار می‌روند.

گرچه ویژگی‌های نهفته در ما جهانی‌اند ولی هریک به‌گونه‌ای متفاوت آن‌ها را بیان می‌کنیم، از آن‌ها بهره می‌بریم و در قالب الگوهای منحصربه‌فرد رفتارهای تکرارشونده و صفات انسانی بروز می‌دهیم. به‌عنوان‌مثال جنگجو کهن‌ الگویی ثابت است ولی هر جنگجو، نبرد ویژه خود را برمی‌گزیند، تصویر کلی از این کهن الگو چیزی شبیه سامورایی‌ها است ولی ممکن است یک فعال مدنی یا حتی یک عضو گروه تبه‌کاری هم ممکن است تحت تأثیر این کهن الگو باشد و در موقعیت خاص خود مسیر و شیوه، رسم جنگ‌آوری و لباس و ردای خود منحصربه‌فرد خود را برگزیند.

راهنمای اجرا

این ابزار با هدف کمک به افراد در درک بهتر خود و دیگران از طریق شناسایی تفاوت‌ها و برخی تضادها الگوهای شکل‌دهنده زندگی آن‌ها طراحی شده است. هر الگو به نام یک کاراکتر مرکزی یا آرکی تایپ یا کهن‌الگو شناخته می‌شود و این کهن‌الگوها روشی برای تفسیر رویدادها و رفتار ما در جهان هستند. همه دوازده کهن‌الگوی منظور شده در کهن‌الگو نما به‌صورت برابر ارزشمندند و هریک موهبتی ویژه دارند؛ بنابراین هیچ پاسخ درست و غلط یا بهتر و بدتری وجود ندارد. هنگام پاسخگویی به سؤالات موارد زیر را در نظر داشته باشید.

  • با بیشترین سرعت ممکن عمل کنید. معمولاً اولین واکنش بهترین پاسخ است.
  • اگر در موردی مطمئن نیستید، بر اساس درک خود از سؤال بهترین تصمیم را بگیرید و کار را ادامه دهید.
  • بازه زمانی چند ماه اخیر را در نظر بگیرید، نه کل زندگی‌تان یا فقط همین امروز.
  • دقت کنید با توجه به آنچه در حال حاضر هستید پاسخ‌ها را انتخاب کنید و نه بر اساس آن چیزی یا کسی که دوست دارید باشید.
  • در ادامه سؤال‌ها به شما ارائه می‌شود. بر اساس میزان موافقت خود با عبارات گزینه مناسب را انتخاب کنید.

هر یک از دوازده کهن الگوی این آزمون به نوبه خود ارزشمند است و هدیه ای برای دنیای ما به ارمغان می آورد . هیچ یک از آن ها از سایر کهن الگوها بهتر یا بدتر نیست .