ما در راه آرامش در کنار شما هستیم

با ارتقای مهارت های فردی، زندگی جدیدی بسازید

آیا می خواهید زندگی سرشار از موفقیت و شادی داشته باشید؟! ما در راه آرامش در کنار شما هستیم تا این مسیر را با سرعت و کیفیت بهتری طی کنید.

کیفیت زندگی و رابطه خود را با دوره های راه آرامش ارتقا دهید.

نمایش همه دوره ها
درباره ما
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
شکل تصویر
Number Background

00

مراجعین

Number Background

00

جلسات

Number Background

00

دوره ها

Number Background

00%

میزان رضایت

دکتر منصوره رحمانی

دوره های عشق و ازدواج

روانشناس - زوج درمانگر

دکتر منصوره رحمانی

دوره های خودشناسی

روانشناس - زوج درمانگر

دکتر منصوره رحمانی

دوره های رایگان

روانشناس - زوج درمانگر

مجله راه آرامش

آخرین مطالب ما

ما همیشه تلاش می کنیم سطح سواد رابطه و فردی را افزایش دهیم و از به اشتراک گذاشتن آخرین تحقیقات و یادگیری هایمان احساس هیجان می کنیم!

Angry woman lying on sofa in front of laptop and arguing on cellphone. Jealous lady calling her boyfriend because of photos online, explaining problem to support service, annoyed by work on weekend

کنترل عصبانیت با ۲۵ روش سریع و مؤثر

عصبانیت احساسی طبیعی است و می‌تواند هنگام عبور از مشکلات و مسائل مختلف، چه در خانه و چه در محل